Les llengües estrangeres al centre

L’Institut Antoni de Martí i Franquès ofereix la possibilitat d’estudiar anglès, francès i alemany com a primera o com a segona llengua estrangeraPer poder estudiar francès o alemany com a primera o segona llengua estrangera no cal tenir coneixements previs, es comença des de zero.
En un context social multicultural com el que presenta la societat catalana actualment, el coneixement i l'ús de diferents llengües estrangeres per part de l'alumnat esdevé una de les principals prioritats del nostre centre.
La Unió Europea s’ha marcat com a objectiu que els seus ciutadans puguin parlar 2 llengües estrangeres, a més de les llengües pròpies.
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa diferents iniciatives per tal de fomentar el plurilingüisme a dins dels centres educatius. L’Institut Antoni de Martí i Franquès és en aquest aspecte un centre de referència a tot Catalunya. 

Pel que fa a la càrrega lectiva prevista per a les llengües estrangeres per al proper curs acadèmic és la següent:

Hores de classe de llengua estrangera
Primera llengua
Segona llengua
1r ESO
3 hores
2 hores
2n ESO
4 hores
2 hores
3r ESO
3 hores
2 hores
4t ESO
4 hores
3 hores
1r BAT
3 hores
4 hores
2n BAT
3 hores
4 horesANGLÈS


El Departament de Llengües Estrangeres (Seminari d'Anglès) estableix una distribució coherent i progressiva de la matèria de llengua anglesa, estructurada en activitats d'ensenyament i d'aprenentatge que integrin reptes lingüístics de manera que els alumnes d'anglès puguin assolir les competències lingüístiques que els permetin fer servir l'anglès en diferents situacions de comunicació oral i escrita.

El Seminari d'Anglès ofereix algunes activitats ja completament consolidades que van dirigides a ampliar els coneixements de la matèria i també a veure  i viure uns quants dies en llocs de parla anglesa. Aquestes tres activitats han gaudit sempre de molt bona acollida tant per part dels alumnes com de les seves famílies i les seguim oferint als nous membres de la nostra comunitat educativa.

ALTRES ACTIVITATS

El Seminari d'Anglès organitza activitats en llengua anglesa com xerrades, "cultural classes", anar al cinema a veure una pel·lícula en versió orginal i qualsevol altre esdeveniment que promogui l'aprenentatge de la llengua anglesa en la nostra comunitat educativa.

Des del curs 2015-2016,  el seminari d'anglès presenta alumnes d'ESO i  batxillerat amb l'objectiu de poder obtenir el Cambridge FCE (First Certificate in English) for Schools. Es tracta d'un títol internacional que certifica un nivell d'anglès intermedi-alt  o sigui, B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Aquesta prova està dirigida a alumnes amb un bon nivell acadèmic i motivats per obtenir un títol que certifiqui la seva competència lingüística en anglès.

BLOG: http://anglesiamf.blogspot.com.es


INTERCANVI AMB ANGLATERRA
El Seminari prepara un intercanvi amb alumnes de 2n d'ESO a Anglaterra, de forma anual, amb dues escoles de la mateixa zona: Chenderit School (Middelton Cheney) i Caroline Chisholm School (Northampton).
BLOG:http://anglesiamf.blogspot.com/p/intercanvi-amb-institut-danglaterr.html


FRANCÈS

El centre ofereix la possibilitat de cursar el francès com a primera llengua i com a optativa. Els
alumnes que fan primera llengua francès obtenen el DELF B1 a 4t d’ESO i el DELF A2 a 3r
d’ESO. Aquells que cursen la matèria optativa segona llengua estrangera francès aconsegueixen el nivell DELF A2 al final de 4t d’ESO.

Els grups de primera llengua tenen entre 10 i 16 alumnes, els d’optativa entre 15 i 25 alumnes,
per tant, fem servir mètodes i manuals diferents.

Aquest curs ens estrenem com a centre examinador de les proves orals DELF.

Cal destacar les activitats que fem al seminari com: assistència obra de teatre de BHM Producciones, Cineclub Institut Français Barcelona, visita llibreria francesa Jaimes, contacontes i taller de lectura, Gimcana setmana del plurilingüisme, Concurs de Traducció de la Universitat Pompeu Fabra, creps i pancakes per la Chandeleur, celebració de la Francophonie (20 de març), preparació proves DELF, intercanvi amb Bourgoin-Jallieu, sortida memòria històrica a Perpinyà a 4t d’ESO, concert musical final curs amb una cantautora francesa.

Enguany preparem una sorpresa que inclou la dansa i la música per a final de curs. No us ho
perdeu!

BLOG: http://francesiamf.blogspot.com/

ALEMANY

L’Institut Antoni de Martí i Franquès és el centre públic amb més alumnes matriculats a l’assignatura d’alemany de tot Catalunya.

El Seminari d’Alemany col·labora estretament tant amb el Consolat d’Alemanya a Barcelona com amb el Goethe Institut de Barcelona.


Som la seu a Tarragona dels exàmens oficials del Goethe Institut del Pla d’Impuls de l’Alemany.
  

BLOG: http://alemanyiamf.blogspot.com.es/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada