Les llengües estrangeres al centre

L’Institut Antoni de Martí i Franquès ofereix la possibilitat d’estudiar anglès, francès i alemany com a primera o com a segona llengua estrangeraPer poder estudiar francès o alemany com a primera o segona llengua estrangera no cal tenir coneixements previs, es comença des de zero.
En un context social multicultural com el que presenta la societat catalana actualment, el coneixement i l'ús de diferents llengües estrangeres per part de l'alumnat esdevé una de les principals prioritats del nostre centre.
La Unió Europea s’ha marcat com a objectiu que els seus ciutadans puguin parlar 2 llengües estrangeres, a més de les llengües pròpies.
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa diferents iniciatives per tal de fomentar el plurilingüisme a dins dels centres educatius. L’Institut Antoni de Martí i Franquès és en aquest aspecte un centre de referència a tot Catalunya. 

Pel que fa a la càrrega lectiva prevista per a les llengües estrangeres per al proper curs acadèmic és la següent:

Hores de classe de llengua estrangera
Primera llengua
Segona llengua
1r ESO
3 hores
2 hores
2n ESO
4 hores
2 hores
3r ESO
3 hores
2 hores
4t ESO
4 hores
3 hores
1r BAT
3 hores
4 hores
2n BAT
3 hores
4 horesANGLÈS

El Departament de Llengües Estrangeres (Seminari d'Anglès) estableix una distribució coherent i progressiva de la matèria de llengua anglesa, estructurada en activitats d'ensenyament i d'aprenentatge que integrin reptes lingüístics de manera que els alumnes d'anglès puguin assolir les competències lingüístiques que els permetin fer servir l'anglès en diferents situacions de comunicació oral i escrita.

El Seminari d'Anglès ofereix algunes activitats ja completament consolidades que van dirigides a ampliar els coneixements de la matèria i també a veure  i viure uns quants dies en llocs de parla anglesa. Aquestes tres activitats han gaudit sempre de molt bona acollida tant per part dels alumnes com de les seves famílies i les seguim oferint als nous membres de la nostra comunitat educativa.

CONCURS D'ANGLES INTERESCOLAR DE CATALUNYA –  THE FONIX
Des de l'any 2010 quan es va realitzar el 3r Concurs d'Anglès Interescolar de Catalunya THE FONIX, el nostre centre hi promou la participació dels millors alumnes de cada nivell.  Es tracta de passar diferents fases fins arribar a la fase final que es realitza a Barcelona. És una prova molt complerta on es valora la comprensió lectora, l’expressió escrita i la competència oral dels alumnes. Hi concursem cada any i sempre hi ha alumnes nostres que arriben amb èxit a la final

ALTRES ACTIVITATS
El Seminari d'Anglès també organitza altres activitats en llengua anglesa com xerrades, "cultural classes", anar al cinema a veure una pel·lícula en versió orginal i qualsevol altre esdeveniment que promogui l'aprenentatge de la llengua anglesa en la nostra comunitat educativa.

Des del curs 2015-2016,  el seminari d'anglès prepara alumnes de batxillerat amb l'objectiu de poder obtenir el Cambridge FCE (First Certificate in English) for Schools. Es tracta d'un títol internacional que certifica un nivell d'anglès intermedi-alt  sigui, B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües i es fa dins l'horari lectiu de l'alumnat amb la qual cosa no comporta cap despesa addicional per a la família (tret dels llibres i les taxes de la prova). Aquesta matèria va destinada a alumnes amb un bon rendiment acadèmic i motivats per obtenir un títol que certifiqui la seva competència lingüística en anglès.FRANCÈS

Actualment el francès s'ofereix com a matèria optativa des de 1r fins a 4t d'ESO.
En finalitzar 4t d'ESO els alumnes es poden presentar als exàmens del DELF (A2, B1).
A 3r ESO els alumnes fan activitats del Projecte Sciences et Societé.
BLOG: http://francesam2014.blogspot.com.es


ALEMANY
L’Institut Antoni de Martí i Franquès és el centre públic amb més alumnes matriculats a l’assignatura d’alemany de tot Catalunya.

El Seminari d’Alemany col·labora estretament tant amb el Consolat d’Alemanya a Barcelona com amb el Goethe Institut de Barcelona.


Som la seu a Tarragona dels exàmens oficials del Goethe Institut del Pla d’Impuls de l’Alemany.
  

BLOG: http://alemanyiamf.blogspot.com.es/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada