Alemany

La llengua alemanya es pot aprendre a l’Institut Antoni de Martí i Franquès tant com a primera llengua estrangera com a segona llengua estrangera. 
En els dos casos no cal tenir coneixements previs perquè es comença des de zero. 
Tant la primera llengua com la segona llengua es poden estudiar des de primer d’ESO fins a segon de Batxillerat. 
En el cas de la primera llengua estrangera s’assoleix un nivell més alt, ja que té més hores lectives que si s’estudia com a segona llengua estrangera (optativa). 

  1. Per què és una gran oportunitat aprendre alemany a l’institut? 
És indubtable que l’idioma que tots els adolescents han de conèixer i dominar és l’anglès, ja que és la lingua franca o idioma que ens serveix per comunicar-nos amb gent de tot el món. 
Molts estudiants van a acadèmies o tenen professors particulars d’anglès, amb la qual cosa ja tenen un nivell mitjà-alt o alt d’aquest idioma. Per tant, poden aprofitar l’oportunitat d’aprendre alemany dins del seu horari lectiu a un institut públic. 
Normalment els grups d’alumnes solen ser reduïts, la qual cosa facilita la progressió ràpida de l’idioma. 
El professorat d’alemany està altament qualificat, ja que s’ha format a universitats de la República Federal Alemanya i assisteix a Jornades de formació contínua i a congressos tant aquí com a Alemanya.
Més de 100 milions de persones parlen alemany com a llengua materna a Alemanya, Àustria i Suïssa, la qual cosa fa que sigui la llengua materna amb més parlants a la Unió Europea. 
Recomanem que si un alumne es matricula d’alemany com a primera llengua estrangera no deixi d’estudiar anglès o bé a l’Institut Antoni de Martí i Franquès com a segona llengua estrangera, a l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona, a acadèmies o amb professors particulars.

  1. Quins alumnes tenen el perfil ideal per estudiar alemany com a primera llengua estrangera?
En el cas d’alumnes que estan a 6è de primària serien alumnes que tenen bones notes en anglès, català i castellà. 
Com més idiomes sap un alumne, més fàcil li resulta aprendre’n de nous i l’experiència que tenim és que l’alemany és un idioma que agrada moltíssim als qui els proven. 
En el cas d’alumnes de Batxillerat que vulguin estudiar alemany com a primera o com a segona llengua estrangera han de tenir coneixements previs. 

  1. És compatible estar dins del programa AICLE i fer alemany com a primera llengua estrangera?
Per descomptat, és totalment compatible i de fet, la majoria dels nostres alumnes de primera llengua alemany són també alumnes d’AICLE que estudien assignatures en anglès com ara Science o History a primer d’ESO.

  1. Què passa si la meva filla/ el meu fill s’apunta a alemany com a primera llengua i no li va bé?
Kein Problem (Cap problema). Quan s’acabi el curs acadèmic podrà deixar l’assignatura. 


  1. Intercanvis i sortides
Des de fa més de 27  anys tenim un intercanvi amb el Rosenstein Gymnasium de Heubach (Baden-Württemberg) a Alemanya. 
Amb aquest intercanvi els alumnes viuen gairebé 2 setmanes amb una familia alemanya, la qual cosa els proporciona una experiencia única a 4t d’ESO.

  1. Exàmens oficials del Goethe Institut
El Seminari d’Alemany de l’Institut Antoni de Martí i Franquès és la seu a Tarragona dels exàmens del Pla d’Impuls de l’Alemany que promouen el Goethe Institut i la Generalitat de Catalunya. 
El Goethe Institut és la institució que divulga la llengua i cultura alemanya a
l’estranger. 
A 2n de Batxillerat els nostres alumnes s’examinen si volen del nivel A2 o B1 del
Marc Comú de Referència per a les Llengües Estrangeres. 

  1. Col·laboració amb el Consolat General de la República Federal d’Alemanya a Barcelona
L’Institut Antoni de Martí i Franquès és l’institut públic amb més alumnes matriculats de l’assignatura d’alemany a tot Catalunya.
 Actualment tenim més de 400 alumnes i un total de 5 professores que impartim docència d’alemany. 
Aquest fet fa que tinguem una relació molt estreta amb el Consolat General d’Alemanya a Barcelona i que ens convidin a moltes activitats organitzades i finançades pel Consolat. 
Les més recents han estat la visita de l’escriptor Dirk Reinhardt, un escriptor alemany que va escriure Train Kids, un best-seller de la literatura juvenil alemanya. 
 Al setembre del 2019 els alumnes de 2n de Batxillerat van participar a la Universitat Pompeu Fabra a una jornada de debat sobre el futur d’Europa, juntament amb altres 200 alumnes de tot Catalunya. 
Al mes de maig del 2006 del 2020 rebrem Dalibor Markovic, un escriptor que fa Slam Poetry i que ha guanyat molts premis. 

  1. Avantatges d’aprendre alemany
El fet de parlar alemany proporciona uns avantatges importantíssims tant a nivell personal com professional. 
 Molts dels nostres alumnes quan són a la Universitat participen en programes de mobilitat ERASMUS i, tal i com ens han informat, els valoren que parlin un altre idioma a més de l’anglès. 
Viatjar obre la ment i conèixer altres cultures i en concret la cultura dels països on es parla alemany és un enriquiment personal importantíssim.
En aquests moments la República Federal Alemanya és un dels països amb més pes dins la Unió Europea. És indubtable que a l’hora de buscar feina un candidat amb coneixements d’alemany tindrà molts avantatges. 

Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiβt nichts von seiner eigenen (Quin no sap cap llengua estrangera, no en sap res de la pròpia)

Johan Wolfgang von Goethe

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada